Odkrywaj świat książek

Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie jest samorządową instytucją kultury. Zaspokaja potrzeby czytelnicze, edukacyjne i kulturalne mieszkańców gminy, jak również wykonuje zadania w zakresie kultury na obszarze gminy Jakubów. Sieć biblioteczną GBP stanowi Biblioteka przy ul. Mińskiej 15 w Jakubowie oraz Filia Biblioteczna zlokalizowana w Szkole Podstawowej w Wiśniewie.

Gmina Jakubów
Dostępność