REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ

 

 1. Ze stanowisk komputerowych zainstalowanych w czytelni internetowej mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby po wcześniejszym porozumieniu
  z dyżurującym bibliotekarzem.
 2. Osoby korzystające z komputerów wpisują się do rejestru odwiedzin.
 3. Biblioteka nie pobiera opłat za korzystanie z Internetu oraz z innych programów zainstalowanych na komputerach.
 4. W przypadku, gdy są osoby oczekujące na dostęp do komputera, czytelnik zajmujący stanowisko musi go zwolnić po 30 minutach korzystania.
 5. Wyszukiwania internetowe mogą służyć celom informacyjnym , edukacyjnym, rozrywkowym.
 6. Dostęp do Internetu w Bibliotece nie może służyć do przeglądania stron
  o charakterze pornograficznym, propagującym przemoc lub treści obraźliwe, nie może również służyć popełnianiu czynów niezgodnych z prawem.
 7. Komputery nie mogą być wykorzystywane przez użytkowników w celach zarobkowych.
 8. Użytkownicy mogą dokonywać rezerwacji stanowiska komputerowego
  u dyżurnego bibliotekarza.
 9. Pracownicy Biblioteki na życzenie użytkownika udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu. Poszukiwanie prowadzi samodzielnie użytkownik.
 10. Pracownicy maja prawo kontrolować czynności wykonywane prze czytelnika przy komputerze.
 11. Osoby użytkujące sprzęt w czytelni internetowej mogą korzystać wyłącznie
  z programów i baz zainstalowanych na komputerze. Nie należy instalować programów pochodzących spoza Biblioteki, ani korzystać z przyniesionych przez czytelników płyt kompaktowych, programów na CD-ROM lub filmów
  na DVD.
 12. Czytelnicy korzystający z komputera nie powinni pozostawiać żadnych własnych plików na dysku lokalnym komputera.
 13. Zapisywanie danych na nośniki zewnętrzne bądź drukowanie tekstu należy uzgadniać z dyżurującym bibliotekarzem. W przypadku pozostawienia własnych plików czytelnika na dysku twardym komputera zostaną one usunięte przez bibliotekarzy.
 14. Zabrania się konfigurowania przyjętych ustawień programowych i sprzętowych komputerów.
 15. Nie należy kopiować na prywatne nośniki programów komputerowych będących własnością Biblioteki.
 16. Użytkownicy powinni ostrożnie posługiwać się sprzętem komputerowym
  i nośnikami danych, a wszystkie dostrzeżone uszkodzenia sprzętu, nośników
  lub programów komputerowych zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.
 17. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy uszkodzenia sprzętu komputerowego.
 18. W czytelni nie należy spożywać posiłków i napojów.
 19. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 20. Osoby nie stosujące się do Regulaminu mogą być pozbawione prawa
  do korzystania z czytelni internetowej.
 21. Użytkownik ma prawo odwołania się do dyrektora Biblioteki.
Dostępność