Jak korzystać ze zbiorów

W Bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półki, co oznacza możliwość swobodnego poruszania się między półkami i wybieranie interesujących czytelnika materiałów.

Prosimy o zachowanie porządku na półkach. Istotna jest konieczność odkładania wyjętej z półki książki w to samo miejsce.

Książki ułożone są w Bibliotece wg odpowiednich działów i alfabetycznie.

Książek szukamy wg nazwiska autora (do trzech autorów) lub wg tytułu (jeśli jest więcej niż trzech autorów).

Jeśli szukamy materiałów na wybrany temat, kierujemy się do półki interesującego nas działu oznaczonej podanym poniżej symbolem

WYKAZ DZIAŁÓW w naszej Bibliotece

 1. 0 Dział ogólny

  0/9(03) Encyklopedie. Leksykony

  004 Informatyka i technika komputerowa

  005 Zarządzanie

  02 Bibliotekarstwo

 2. 1 Filozofia. Psychologia
 3. 2 Religia. Teologia. Religioznawstwo
 4. 3 Ogólne zagadnienia społeczne. Statystyka. Socjologia

  32 Nauki polityczne. Polityka

  33 Nauki ekonomiczne. Gospodarka. Ekonomia

  34 Prawo

  351/354 Administracja publiczna

  355/359 Wojskowość

  37 Oświata. Pedagogika

  39 Zwyczaje i obyczaje

 5. 5 Matematyka. Fizyka. Chemia. Astronomia. Geologia

  502+504 Nauka o środowisku

  57 Nauki biologiczne

  58 Botanika

  59 Zoologia

 6. 6 Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo

  61 Medycyna

  62 Inżynieria. Technika w ogólności.

  630 Leśnictwo

  631/635 Rolnictwo. Uprawa i hodowla roślin

  636/639 Zootechnika. Łowiectwo. Rybołówstwo

  64 Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo

  654/659 Rachunkowość. Reklama. Zarządzanie

  66/69 Przemysł

 7. 7 Sztuka

  793/799 Sport. Rozrywki towarzyskie. Zabawy

 8. 8 Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna

  80/81 Językoznawstwo. Języki

  82(091) Historia literatury

  821(091)A/Z Prace historyczne i krytyczne dotyczące twórczości poszczególnych pisarzy i ich dzieł

  82.0 Teoria literatury. Nauka o literaturze

  821-1/-2 Poezja i dramat

  821-3 Literatura piękna obcojęzyczna

  821.162.1-3 Literatura piękna polska

  821-4/-6 Szkice, mowy, listy

  821-7/-8 Humoreski, aforyzmy, przysłowia

  821-92 Publicystyka

 9. 9 Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia

  902/904 Archeologia

  91 Geografia. Podróże

  913(438) Geografia Polski

  913(4/9) Geografia poszczególnych krajów

  929 Pamiętniki. Autobiografie i biografie zbiorowe. Heraldyka

  929A/Z Pamiętniki. Autobiografie i biografie indywidualne

  93/94 Historia

  94(438) Historia Polski

  94(438).082 Historia Polski. II Wojna Światowa 1939-1944/45

 10. R Literatura regionalna
 11. LITERATURA DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA

  I, II, III, IV – Literatura piękna dziecięca i młodzieżowa:

  I – poz. 1, dzieci do lat 8

  II – poz. 2, dzieci w wieku 9-10 lat

  III – poz. 3, dzieci i młodzież w wieku 11-14 lat

  IV – poz. 4, młodzież w wieku 15-16 lat

  0/I-III, 1/I-III, 2/I-III, 3/I-III, 5/I-III, 6/I-III, 7/I-III, 8/I-III, 9/I-III – Literatura popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem poszczególnych dziedzin wiedzy.

Do odnalezienia konkretnej książki w Bibliotece służy komputerowy katalog biblioteki – zapytaj bibliotekarza.

Dostępność