O bibliotece

Historia

Początki Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie sięgają 1945 roku. Mieściła się wówczas w lokalu Gminnej Rady Narodowej. Pierwsze książki były darami od osób prywatnych oraz instytucji. Z każdym rokiem czytelników i książek przybywało. W 1974 roku utworzono Filię Biblioteczną w Wiśniewie.

Obecnie, siedziba główna Biblioteki, znajduje się w budynku Urzędu Gminy Jakubów. Stan księgozbioru na koniec 2016 r. wyniósł 18 938 woluminów. Czytelnicy (aktywnie wypożyczający) stanowią 12,39 % ogółu mieszkańców gminy.

Funkcję dyrektora pełni Paulina Piotrowska

Zadania

Biblioteka jako instytucja kultury organizuje:

 • spotkania autorskie
 • konkursy literackie, plastyczne, recytatorskie
 • wieczorki poetyckie
 • warsztaty naukowe, plastyczne
 • lekcje biblioteczne
 • imprezy okolicznościowe
 • wystawy

We współpracy z Urzędem Gminy Jakubów redaguje kwartalnik NASZA GMINA.

Oferta

Biblioteka oferuje:

 • nowości książkowe
 • książki z zakresu literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych- literaturę popularnonaukową ze wszystkich dziedzin wiedzy
 • wybór ciekawych czasopism
 • bezpłatny dostęp do Internetu
 • możliwość wykonania kserokopii, wydruku, skanowania
 • kącik zabaw dla najmłodszych
 • korzystanie z tabletów, zestawów do nauki kodowania
Dostępność