Drogi św. Jakuba w Jakubowie

Drogi św. Jakuba zagościły w Jakubowie, by powiększyć mapę pątniczych szlaków o teren naszej miejscowości, której św. Jakub patronuje od początków jej istnienia. 9 września 2023 r. został erygowany nowy szlak z Cegłowa do Jakubowa, przyłączający nas do światowego dziedzictwa dróg prowadzących pielgrzymów do Santiago de Compostela.

Droga Świętego Jakuba
Dostępność