Aktualności

14 września 2022

Spotkanie autorskie poświęcone pamiętnikowi Tymoteusza Łuniewskiego – mieszkańca naszej gminy, właściciela dworu w Łaziskach.

Miłośników historii małej ojczyzny i wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie prezentujące postać Tymoteusza Łuniewskiego i zapiski z jego życia. Od 1902 r. był właścicielem majątku ziemskiego w Łaziskach. Zasłynął m.in. jako rolnik i uczony, badacz, wynalazca, agronom.

Dostępność