Aktualności

22 czerwca 2021

Między Bugiem a Wisłą

Hasło „W odnajdywaniu tożsamości” przyświecało ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 19-20 czerwca 2021 r. w Siedlcach przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Podlasie”, Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK oraz Koło Przewodników Terenowych i Pilotów PTTK im. Marii Żyburowej. Wydarzenie, w którym miałam przyjemność uczestniczyć jako przedstawicielka bibliotek powiatu mińskiego, odbyło się pod honorowym patronatem Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego i Andrzeja Sitnika – Prezydenta Miasta Siedlce.

Głównym celem konferencji było pokazanie walorów krajoznawczych województwa mazowieckiego, historii miasta Siedlce i okolic oraz przedstawienie materiałów na VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego w Łodzi.

Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia odznaczeń i wyróżnień dla zasłużonych działaczy z okazji jubileuszu 50-lecia Koła Przewodników Terenowych i Pilotów PTTK im Marii Żyburowej w Siedlcach. Następnie prezeska Zarządu dr Dorota Mączka przybliżyła historię i działalność Koła na przestrzeni lat. Kolejny referat Sławomira Kordaczuka, dotyczył ciekawostek turystycznych i przyrodniczych pogranicza Podlasia, Mazowsza i Lubelszczyzny oraz propozycji tras wycieczkowych zwiedzania indywidualnego i zbiorowego. Z kolei Stanisław Czajka opowiedział o znaczeniu Traktu Brzeskiego w historii i rozwoju ziem Wschodniego Mazowsza i zachodniej części Południowego Podlasia w 200-lecie jego  budowy. Część konferencyjną zakończył wykład na temat kulinarnego dziedzictwa oraz znaczenia produktu regionalnego i lokalnego w turystyce wygłoszony przez Wojciecha Radzikowskiego.

Spotkanie przewodników nie mogło się obyć bez wycieczki krajoznawczej dla uczestników! Trasa biegła przez Siedlce, Bielany Wąsy, Sokołów Podlaski, Krasnodęby Sypytki i Patrykozy. Pierwszym punktem były Bielany Wąsy, gdzie zwiedziliśmy Podlaskie Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej. Dalsze miejsca związane były z osobą ks. Stanisława Brzóski – bohatera powstania styczniowego. Po klęsce zrywu niepodległościowego ukrywał się i został schwytany przez Rosjan w zaścianku szlacheckim w Krasnodębach Sypytkach, zaś w Sokołowie Podlaskim znajduje się pomnik w miejscu jego stracenia.

Na koniec obejrzeliśmy neogotycki pałac w Patrykozach, który słusznie nazywany jest perłą południowego Podlasia. Pałac został wybudowany na początku lat 40-tych XIX w. na zlecenie gen. Teodora Szydłowskiego. Po śmierci fundatora majątek wielokrotnie zmieniał właścicieli i popadł w ruinę. W 2003 r. budynek kupił i przywrócił do dawnej świetności Maurycy Zając. Obecnie obiekt udostępniony jest dla zwiedzających. Piękne wnętrza i wspaniałe eksponaty zachwycą każdego.

Drugi dzień konferencji wypełniły wykłady prof. dr hab. Violetty Machnickiej „Nie zawrócisz kijem Wisły …. o nieuchronnym ewoluowaniu współczesnej polszczyzny ku banalności”, Anny Kirchner „Józef Mikulski – odkrywca grodzisk na Mazowszu” oraz Andrzeja Gordona „W odnajdywaniu tożsamości”.

Dziękuję Stanisławowi Czajce za zaproszenie na to niezwykle interesujące wydarzenie. Miałam możliwość poznania wielu pięknych i ciekawych miejsc. Z pewnością będzie to początek dalszego odkrywania okolic Mazowsza, bo jak mawiał znany krajoznawca Zygmunt Gloger „(…) cudze rzeczy wiedzieć dobrze jest – swoje obowiązek”.

Tekst i foto: Daria Lisiecka

Dostępność