Aktualności

29 sierpnia 2023

Mazowieckie Pożegnanie Lata – Dożynki Parafialno-Gminne w Jakubowie

Wójt Gminy Jakubów oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie serdecznie zapraszają na „Mazowieckie Pożegnanie Lata – Dożynki Parafialno-Gminne w Jakubowie”.
Partnerem Wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Mazowsze serce Polski
Tradycyjnie w trakcie dożynek odbywa się „Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy”, w którym biorą udział grupy reprezentujące poszczególne sołectwa, Koła Gospodyń Wiejskich oraz osoby indywidualne.
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy pod adresem:
https://jakubow.pl/zaproszenie-na-dozynki-parafialno-gminne-w-jakubowie/
Dostępność