Aktualności

1 lutego 2023

Materiały dokumentujące życie mieszkańców Jakubowa

Prosimy o przynoszenie do biblioteki wszelkich starych zdjęć, dokumentów, informacji o wydarzeniach z historii naszej miejscowości, a także zdjęcia ukazujące życie codzienne mieszkańców, zapiski, informacje, dokumenty upamiętniające wszelkie przejawy życia społecznego z przeszłości Jakubowa.
Wykorzystamy je do pracy nad nową publikacją, którą planujemy wydać w tym roku.
Chętnie skorzystamy z wszelkich dostarczonych materiałów, które zeskanujemy i oryginały zwrócimy właścicielom.
Będziemy wdzięczni za współpracę w zachowywaniu pamięci o historii Jakubowa.
Dostępność