Aktualności

27 stycznia 2021

„Walentynkowa Kartka z… polotem”

Wójt Gminy Jakubów

oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie

ogłaszają konkurs plastyczny pt.

„Walentynkowa Kartka z… polotem”

dla uczniów szkół gminy Jakubów z klas IV – VIII.

Prace należy przynieść do biblioteki lub przysłać do 11. 02. 2021r. na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Mińska 15; 05-306 Jakubów

 

ZASADY KONKURSU

  1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów szkół podstawowych gminy Jakubów z klas IV-VIII.
  2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej „Walentynkowa kartka z… polotem”, w dowolnej technice i w dowolnym formacie.
  3. Prace należy przynieść do biblioteki lub przysłać do 11.02.2021 r. na adres: Gminna Biblioteka Publiczna; ul Mińska 15; 05-306 Jakubów.
  4. Na odwrocie kartki należy podać swoje imię i nazwisko, klasę, nazwę szkoły oraz adres e-mail lub nr telefonu.
  5. Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi zgody do podania wyników na stronie internetowej organizatora, portalach społecznościowych oraz publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.
  6. O wyłonieniu zwycięzców zdecyduje powołana komisja konkursowa.
  7. Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody rzeczowe i dyplomy!
Dostępność