Aktualności

14 listopada 2022

,,Czerwone sukienki”

6 listopada odbył się spektakl teatralny pt. ,, Czerwone sukienki” w Jakubowie.

Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Cooltura jest COOL. Poprawa dostępu do kultury i sztuki mieszkańców Gminy Jakubów i Gminy Stanisławów”, dofinansowanego w ramach programu „Kultura” Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”.

Tego dnia odbył się także spektakl w Mistowie.

Dostępność