Aktualności

15 września 2023

Spektakl teatralny w Jakubowie

Zapraszamy na spektakl ZEMSTA w Jakubowie.

Wydarzenie realizowane w ramach projektu „COOLtura jest COOL”. Poprawa dostępu do kultury i sztuki mieszkańców Gminy Jakubów i Gminy Stanisławów”, dofinansowanego w ramach
Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

Dostępność