Zaproponuj książkę


Jeżeli widzą Państwo konieczność zakupu do Biblioteki tytułu książki, którego nie ma w naszych zbiorach, prosimy o przesłanie takiej sugestii na adres biblioteka@jakubow.pl

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię osoby zgłaszającej oraz następujące dane:

  • tytuł książki,
  • nazwisko autora/redaktora,
  • rok i miejsce wydania.
Zakupy będziemy realizować w miarę naszych możliwości finansowych i dostępności tytułów na rynku wydawniczym.
Comments