Jak korzystać ze zbiorów

W  Bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półki, co oznacza  możliwość swobodnego poruszania się między półkami i  wybieranie interesujących czytelnika materiałów. 

Prosimy o zachowanie porządku na półkach. Istotna jest konieczność odkładania wyjętej z półki  książki w to samo  miejsce.
Książki ułożone są w Bibliotece wg odpowiednich działów i alfabetycznie.

Książek szukamy wg nazwiska autora (do trzech autorów) lub wg tytułu (jeśli jest więcej niż trzech autorów).

Jeśli szukamy materiałów na wybrany temat, kierujemy się do półki interesującego nas działu oznaczonej podanym poniżej symbolem.

WYKAZ DZIAŁÓW w naszej Bibliotece

0      Dział ogólny

0/9(03)   Encyklopedie. Leksykony

004  Informatyka i technika komputerowa

005  Zarządzanie

02   Bibliotekarstwo


1    Filozofia. Psychologia


2    Religia. Teologia. Religioznawstwo


3    Ogólne zagadnienia społeczne. Statystyka. Socjologia

32  Nauki polityczne. Polityka

33  Nauki ekonomiczne. Gospodarka. Ekonomia

34  Prawo

351/354  Administracja publiczna

355/359  Wojskowość

37  Oświata. Pedagogika

39  Zwyczaje i obyczaje


5    Matematyka. Fizyka. Chemia. Astronomia. Geologia

502+504  Nauka o środowisku

57  Nauki biologiczne

58  Botanika

59  Zoologia


6    Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo

61  Medycyna

62  Inżynieria. Technika w ogólności.

630  Leśnictwo

631/635  Rolnictwo. Uprawa i hodowla roślin

636/639  Zootechnika. Łowiectwo. Rybołówstwo

64  Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo

654/659  Rachunkowość. Reklama. Zarządzanie

66/69  Przemysł


7    Sztuka

793/799  Sport. Rozrywki towarzyskie. Zabawy


8    Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna

80/81  Językoznawstwo. Języki

82(091)  Historia literatury

        821(091)A/Z   Prace historyczne i krytyczne dotyczące twórczości poszczególnych pisarzy

    i ich dzieł

82.0  Teoria literatury. Nauka o literaturze

821-1/-2  Poezja i dramat

821-3  Literatura piękna obcojęzyczna

821.162.1-3  Literatura piękna polska

821-4/-6  Szkice, mowy, listy

821-7/-8  Humoreski, aforyzmy, przysłowia

821-92  Publicystyka

 

9    Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia

902/904  Archeologia

91  Geografia. Podróże

913(438)  Geografia Polski

913(4/9)  Geografia poszczególnych krajów

929  Pamiętniki. Autobiografie i biografie zbiorowe. Heraldyka

929A/Z  Pamiętniki. Autobiografie i biografie indywidualne

93/94  Historia

94(438)  Historia Polski

94(438).082  Historia Polski. II Wojna Światowa 1939-1944/45


R    Literatura regionalna

 


LITERATURA DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA

I, II, III, IV - Literatura piękna dziecięca i młodzieżowa:

I – poz. 1, dzieci do lat 8

II – poz. 2, dzieci w wieku 9-10 lat

III – poz. 3, dzieci i młodzież w wieku 11-14 lat

IV – poz. 4, młodzież w wieku 15-16 lat

0/I-III, 1/I-III, 2/I-III, 3/I-III, 5/I-III, 6/I-III, 7/I-III, 8/I-III, 9/I-III - Literatura popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem poszczególnych dziedzin wiedzy.


Do odnalezienia konkretnej książki w Bibliotece służy komputerowy katalog biblioteki – zapytaj bibliotekarza. 

 

Comments