Programy

Program Rozwoju Bibliotek

Biblioteka jest uczestnikiem ogólnopolskiego Programu
Rozwoju Bibliotek, który realizowany jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Fundację Billa i Melindy Gates.
Celem programu jest wzmocnienie roli informacyjnej i społecznej bibliotek publicznych w gminach wiejskich.

W ramach programu Biblioteka w Jakubowie oraz Filia biblioteczna w Wiśniewie otrzymały sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.
Ponadto pracownicy wzięli udział w cyklu szkoleń mających na celu rozwój biblioteki.

więcej informacji: http://www.biblioteki.org/Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej

Od 2009 r. Biblioteka funkcjonuje  również w unijnym programie  pod nazwą
Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Celem programu  jest:

  • rozwój społeczeństwa informacyjnego,
  • zbudowanie nowoczesnej sieci gromadzenia i wymiany informacji bibliotecznej,
  • stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu,
  • wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy.
strona internetowa programu: http://www.msib.pl/Strony/MSIB.aspxIKONK@

Program IKONKA polega na uruchamianiu punktów powszechnego dostępu do Internetu  w bibliotekach publicznych tzw. czytelni internetowych.

Głównym celem programu jest zapewnienie jak najszerszej grupie społeczności lokalnej łatwego, powszechnego i bezpłatnego dostępu do sieci Internet w ramach nowo powstających Czytelni Internetowych, zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz realizującej jej cele Strategii Informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej – ePolska na lata 2004-2006.

W ramach Programu „IKONKA” Ministerstwo Nauki i Informatyzacji  każda czytelnia internetowa otrzymała bezpłatnie 3 komputery PC wyposażone w system operacyjny , pakiet biurowy i program antywirusowy oraz sprzęt sieciowy typu WI-FI umożliwiający łączenie z Internetem w bezpośrednim sąsiedztwie czytelni.

Wyposażenie bibliotek publicznych w Czytelnie Internetowe daje szansę na zmianę oblicza biblioteki publicznej oraz na przywrócenie bibliotekom ich pierwotnej, oświeceniowej roli - miejsca kojarzonego z wiedzą, informacją i postępem.

Realizacja programu IKONKA sprzyja budowaniu społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz wyrównywaniu szans Polaków w dostępie do wiadomości oferowanych przez sieć Internet.

źródło: http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/284/3829/Czym_jest__IKONKA.htmlComments