Żołnierze wyklęci - film dokumentalny

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy realizuje  projekt edukacyjno - patriotyczny, którego celem jest upowszechnienie wiedzy na temat historii niepodległościowego podziemia, ze szczególnym uwzględnieniem Ruchu Oporu przeciw władzy ludowej w latach 1944 - 1956 oraz rozwijanie patriotyzmu lokalnego.

Ze względu na znikomą liczbę publikacji opisujących okres II Konspiracji na trenie Powiatu Mińskiego powstała idea opracowania zbioru wspomnień osób zaangażowanych w walkę o niezależny byt państwa Polskiego. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów z uczestnikami Ruchu Oporu oraz świadkami wydarzeń realizowany jest film zilustrowany dokumentami, zdjęciami osób i miejsc z tamtych lat. Ponadto przygotowywana jest monografia zawierająca obszerne wspomnienia osób - świadków historii lat powojennych.

Elżbieta Paluch


Odcinek 1 - Defilada

Odcinek 2 - Mińska noc św. Heleny

W nocy z 2 na 3 marca 1945 roku doszło do szeregu mordów na mieszkańcach Mińska Mazowieckiego. Te tragiczne wydarzenia znane jako „Noc św. Heleny” opisuje drugi odcinek filmu serii dokumentalnej "Żołnierze Wyklęci. Podziemie antykomunistyczne w Mińsku Mazowieckim i na terenie powiatu mińskiego", realizowanego przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim.


Comments