O bibliotece

Początki Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie sięgają 1945 roku.
Mieściła się wówczas w lokalu Gminnej Rady Narodowej.
Pierwsze książki były darami od osób prywatnych oraz instytucji.

Z każdym rokiem czytelników i książek przybywało.
W 1974 roku utworzono
Filię Biblioteczną w Wiśniewie.
Obecnie, siedziba
główna Biblioteki, znajduje się w budynku Urzędu Gminy Jakubów. Funkcję dyrektora pełni mgr Stanisława Laskowska.

Stan księgozbioru na koniec 2016 r.  to 18 938 woluminów. Czytelnicy (aktywnie wypożyczający) stanowią  12,39 % ogółu mieszkańców gminy.

Biblioteka jako instytucja
kultury organizuje:
 • spotkania autorskie
  • konkursy
 • wieczorki poetyckie
  • warsztaty literackie
 • lekcje biblioteczne
  • imprezy okolicznościowe
 • wystawy
  • kiermasze

We współpracy z Urzędem Gminy Jakubów redaguje kwartalnik NASZA GMINA
.
 
Biblioteka oferuje:
- nowości książkowe
- książki z zakresu literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- literaturę popularnonaukową ze wszystkich dziedzin wiedzy
- wybór ciekawych czasopism
- bezpłatny dostęp do Internetu
- możliwość wykonania kserokopii, wydruku, skanowania
- kącik zabaw dla najmłodszych
- korzystanie z tabletów