Wydarzenia‎ > ‎

Promocja książki "Nasze nazwiska" Andrzeja Karlikowskiego

opublikowane: 25 cze 2012, 05:26 przez D. L.   [ zaktualizowane 25 cze 2012, 06:11 ]

Szanowni Państwo!

   Z końcem czerwca nakładem wydawnictwa KSIĄŻKA I WIEDZA ukazała się książka Andrzeja Karlikowskiego „Nasze nazwiska” o pochodzeniu nazwisk. Czytelnik znajdzie w niej informacje, od kiedy znane jest dane nazwisko, od czego się wywodzi, ile osób nosi je w Polsce, czy może być pochodzenia szlacheckiego. Pozycja zawiera ponad 5400 nazwisk, w tym wiele nazwisk mieszkańców gminy Jakubów, powiatu mińskiego i dawnego województwa siedleckiego. Duża ich część występuje również w innych rejonach Polski.

   Szukanie swoich korzeni i wyjaśnianie po-chodzenia rodowego nazwiska stało się w ostatnich latach bardzo popularne. Świadczy o tym m.in. duże zainteresowanie, jakim cieszy się cykl pt. „Poczet nazwisk polskich” Henryka Martenki w tygodniku „Angora”.

   Książka Andrzeja Karlikowskiego jest odpowiedzią na zainteresowanie tematem pochodzenia nazwisk. Swoje nazwisko znajdzie w niej około 9,5 mln Polaków. Może jest w niej także Twoje? O wartości pozycji świadczy  bardzo dobra recenzja dr Moniki Kresy z Zakładu Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, którą umieszczamy poniżej. Być może to Cię przekona do kupna książki „Nasze nazwiska” lub Twoją rodzinę oraz znajomych z całej Polski.

        Autor książki                                    Wójt  Gminy Jakubów

Andrzej Karlikowski                                    Hanna WocialSŁOWO DO WYDAWCY


Szanowni Państwo,

   z ogromnym zainteresowaniem zapoznałam się z pracą p. Andrzeja Karlikowskiego „Nasze nazwiska”. Jest to propozycja publikacji, która wyrosła z subiektywnej potrzeby opracowania materiału antroponimicznego ważnego dla samego Autora (nazwiska notowane w jego rodzinie, wśród przyjaciół itp.), a przekształciła się w pracę będącą odpowiedzią na społeczne zainteresowanie historycznym i kulturowym funkcjonowaniem nazwisk.

   Praca p. Andrzeja Karlikowskiego wyróżnia się na tle dotychczasowych publikacji onomastycznych. Nie jest wprawdzie opracowaniem stricte na-ukowym, ale założeń pracy, jak również sposobu opracowania materiału, wykorzystania źródeł nie powstydziłby się profesjonalny onomasta. Wartość opracowania p. Karlikowskiego zasadza się przede wszystkim na pokazaniu etymologii i motywacji nazwisk na szerokim tle historycznym, społecznym, kulturowym i etnograficznym. Nazwiska bowiem jako twory językowe są jednocześnie elementami rzeczywistości pozajęzykowej i odzwierciedlają to wszystko, co złożyło się na ich powstanie.

   To właśnie owo szerokie tło pozajęzykowe stara się ukazać w swojej publikacji p. Andrzej Karlikowski - stąd wszystkie informacje dotyczące np. charakterystyki zwierząt (w wypadku nazwisk odzwierzęcych - przezwiskowych) czy informacji historycznych dotyczących miejscowości, od których pochodzą niektóre nazwiska. I to właśnie wiedza historyczna, którą na każdym kroku wykazuje się Autor, jest kolejnym atutem opracowania - to bowiem ona pozwala osadzić analizowane nazwiska w szerokiej rzeczywistości pozajęzykowej.

   Opracowanie p. Andrzeja Karlikowskiego nie jest typowym słownikiem nazwisk - nie takie też było zamierzenie autora. Brak w nim na przykład szczegółowego opisu językoznawczego, w związku jednak z tym, że nie jest to praca językoznawcza, fakt ten nie zmniejsza walorów pracy, pojawiają się w niej bowiem np. bardzo cenne informacje dotyczące pierwszej notacji danego nazwiska, czy liczby osób noszących dane nazwisko współcześnie.

   Wszystko to sprawia, że wydanie pracy p. Andrzeja Karlikowskiego niewątpliwie wypełni lukę w cyklu popularnonaukowych publikacji antroponimicznych i znajdzie odbiorców nie tylko w kręgu środowiska regionu, z którego wywodzi się autor, lecz także wśród wszystkich zainteresowanych antroponimią oraz społecznym i kulturowym funkcjonowaniem nazwisk.

dr Monika M. Kresa

Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii

Instytut Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UW

Comments