Bezpłatny Internet

W GBP w Jakubowie od 2006 roku dostępna jest Czytelnia Internetowa. Wyposażona jest ona w sześć stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Sprzęt komputerowy otrzymaliśmy w ramach udziału w programach (IKONK@, Program Rozwoju Bibliotek) lub zakupiliśmy ze środków własnych.

Czytelnia Intermetowa służy do celów edukacyjnych (wyszukiwania materiałów do nauki, pisania referatów itp.) i rozrywkowych.  Czynna jest w godzinach otwarcia biblioteki. Głównie korzysta z niej młodzież, ale biblioteka wyszła również z propozycją zorganizowania kursu komputerowego dla seniorów.

W naszej bibliotece można również korzystać z sieci bezprzewodowej WI-FI. Osoby, które posiadają laptop i funkcję Wi-Fi bez problemu skorzystają z Internetu bezpłatnie.
Comments